Geospatial

Geospatial OÜ on spetsialiseerunud tehnovõrkudega seotud arendus- ja insenertehnilistele tegevustele.

Ettevõtte peamisteks klientideks on tehnovõrkude omanikud, omavalitsused, planeerimis-, geodeesia-, projekteerimis- ja ehitusettevõtted.

Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes on tänaseks tegelenud valdkonnaga juba üle 10 aasta ja kelle peamiseks eesmärgiks on saavutada klientide rahulolu lähenedes nende soovidele paindlikult ja professionaalselt.

Usaldades oma vajadused ja soovid meie hoolde, oleme kindlad, et suudame pakkuda just teile sobivaid lahendusi toimivate süsteemide näol, mis toetavad teid teie töös.

Võrguvaldajad

Projekteerijad ja ehitajad

Geodeedid

Kohalikud omavalitsused