Geospatial

Geospatial OÜ on eesti erakapitalil 2005. aastal loodud ettevõte. Meie põhitegevusteks on

 • arendusprojektide juhtimine;
 • geoinfosüsteemide arendamine, hooldamine ja monitoorimine;
 • tehnovõrkude haldamisega seotud küsimuste lahendamine;
 • võrguandmete ruumiline planeerimine, ehitusdokumentatsiooni kontroll ja võrgu kirjeldamine;
 • maakasutuse seadustamine tehnovõrkude ja rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks;
 • ehitusloa taotlemiseks vajalike maaomanike nõusolekute vormistamine;
 • servituudilepingute sõlmimine maaomanikega tehnovõrkude ja -rajatiste omandiõiguse tagamiseks;
 • muude seadustest tulenevate lepingute ja kokkulepete sõlmimine tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks.
 • Telekommunikatsiooni välisvõrkude projekteerimine
 • Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine
 • Maa-aluste tehnovõrkude kompleksuuringud


Pakume koostöös Soome ettevõttega KeyPro OY  GIS põhiseid võrguinfo haldamise süsteeme vee, telekommunikatsiooni, energia ja tänavavalgustusega tegelevatele ettevõtetele.

Ettevõtte peamisteks klientideks on tehnovõrkude omanikud, omavalitsused, planeerimis-, geodeesia-, projekteerimis- ja ehitusettevõtted.

Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes on tänaseks tegelenud valdkonnaga juba üle 10 aasta. Peamiseks eesmärgiks on saavutada klientide rahulolu lähenedes nende soovidele paindlikult ja professionaalselt.