Geospatial

Ruumiandmete korrastamine

Ruumiandmete korrastamine

Pakume teenusena ruumiandmete korrastamist. Oleme erinevatel eesmärkidel korrastanud tuhandeid AutoCadi ja MicroStationi faile. Töötleme andmeid nii Maa-ameti kitsenduste kaardi kui ka uue PARI süsteemi tarbeks.

Loe edasi »

Maakasutuse seadustamine

Ehitusprojekti läbiviimise lahutamatuks osaks on isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine. Selleks, et projekteeritud tehnorajatiste ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine sujuks tõrgeteta, on vaja õigeaegselt sõlmida maa kasutusõiguse lepingud.

Loe edasi »

CAD/GIS arendus

Oleme põhiliselt spetsialiseerunud geosüsteemide arendamisele ja kaardirakenduste loomisele. Geosüsteemide all peame eelkõike silmas CAD ja GIS süsteeme. Samas tegeleme ka teiste süsteemide ja registrite arendamisega.
Meie põhieesmärgiks on mõista klientide vajadusi ja pakkuda efektiivseid terviklahendusi.

Loe edasi »

Tehnovõrkude planeerimine

Tehnovõrkude geomeetrilisel planeerimisel on väga palju eeliseid. Pakume planeerimist teenusena, kuid võime pakkuda ka planeerimiseks sobivat tarkvaralahendust QGIS tarkvara baasil.

Loe edasi »

Ruumianalüüs

Ruumianalüüs on vajalik paremate otsuste tegemiseks, analüüsides andmeid, arvestades nende ruumiga seotud iseloomu.

Loe edasi »

Ehitusdokumentatsiooni kontrollimine

Ehitusdokumentatsiooni kvaliteet ja vastavus tegelikkusele on oluline kõikidele võrguvaldajatele.

Loe edasi »

Projekti juhtimine

Projektijuhtimise eesmärgiks on tagada projekti ressursside kasutatamine kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil.

Loe edasi »

Tugiteenused

Pakume tarkvara hooldus- ja haldusteenuseid nii meie poolt loodud süsteemidele kui ka mitmetele vabavaralistele süsteemidele.

Loe edasi »