Geospatial

koondplaan-geodeetiliste andmete andmebaas

Koondplaan

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid andmepõhiseid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid.

Ajakohaseid geodeetilisi andmeid vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Vaata lühivideot 

Loe edasi »

Võrguregister vee-ettevõttele

Kas sa arvad, et on raske hallata vee- ja kanalisatsioonivõrgu informatsiooni?
Kas sinu võrguandmed on ajakohased?
Kas pääsed oma võrguinformatsioonile kergesti ligi?

Loe edasi »

Võrguregister sideettevõttele

Kas leiad, et telekomi võrgu haldamine on tülikas?
Kas tunned puudust kaasaegsest võimalusest võrku planeerida?
Kas pead võrguinfot uuendama rohkem kui ühes kohas?

Loe edasi »

Võrguregister elektriettevõttele

Kas sul on ajakohane informatsioon võrguobjektide kohta?
Kas saad kergelt ja kiiresti jagada võrguinfot ettevõtte sees ja väliste partneritega?
Kas tänane GIS lahendus võimaldab integreerida reaalaja andmeid sinu võrgu kohta?

Loe edasi »

Võrguregister tänavavalgustuse ettevõttele

Kas saad majandada võrku lihtsalt?
Kas sul on paindlik viis, kuidas jagada võrguinfot oma koostööpartneritega?

Loe edasi »

Geoarhiiv

Kas digitaalplaanide haldamine on tüütu ja ebamugav? Geoarhiivi rakendus on suurepärane abivahend teostusjooniste, geoaluste, projektide ja kasutusala plaanide arhiveerimiseks ning haldamiseks.

Loe edasi »

GIS mobiilis

Oleme välja töötamas mobiilset Geoinfosüsteemi rakendust, mis võimaldab välitöötajatel lihtsalt ja mugavalt juurde pääseda vajalikele andmetele.

Loe edasi »

Failide teisendaja

Digitaalplaanide teisendamise rakendus on mõeldud MKM-nõuetele vastavate AutoCadi jooniste (DWG) teisendamiseks MicroStationi (DGN) formaati ja MicroStationi jooniste teisendamiseks AutoCadi formaati. Digitaalplaanide teisendamise rakendus töötab veebirakendusena. Rakenduse kasutamine on tasuline.

Sisene digitaalplaaanide teisendamise rakendusse.

Loe edasi »