Koondplaan

Koondplaani veebirakenduse eesmärk on koostada erinevatest töödest (geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan) minimaalse andmehalduri poolse sekkumisega informatiivne ja usaldusväärne koondkaart, mis võimaldab teha väljavõtteid dwg, dgn, shp vormingutes ja jagada pilti WMS/WMTS teenuse vahendusel.

Koondplaani veebirakendus on loodud geodeetiliste andmete haldamiseks ja tervkipildi loomiseks. Koondplaani vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka mõõdistusi teostavad ning geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Koondplaani koostamine käsitööna on liialt ressursimahukas, mistõttu oleme teinud automatiseeritud geodeetilise koondplaani koostamise kiireks ning lihtsaks.

Andmehalduril ei ole tarvis õppida keerulist AutoCadi või MicroStationi tarkvara. Meie loodud süsteem on sama lihtne, kui surfata Google mapsis:) 

Automatiseeritud koondplaani haldamise eelduseks on see, et andmed vastaksid  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

Koondplaani detailsus on konfigureeritav vastavalt MKM nõuetes toodud esitlusmudelile

 

Koondplaani rakenduse põhifunktsionaalsus võimaldab:

  • importida MKM nõuetele vastavaid AutoCadi ja MicroStationi vormingus tehtud geoaluseid ja teostusjooniseid
  • korrigeerida laadimistöö piiri, elemente ja nende omadusi
  • rakendada andmemuudatuste sisseviimiseks erinevaid automaatseid laadimise strateegiaid

  • enne koondplaani muutmist vaadata eelvaadet, kus on selgelt eristatud kustutavad, muudetavad ja muutmata koondplaani elemendid ning uued lisanduvad elemendid

  • kanda sobivad muudatused koondplaanile

  • eksportida koondplaani andmeid piirkonna ja kihtide valiku alusel DWG, DGN, SHAPE andmevormingutesse 
  • jagada infot WMS/WMTS/WFS teenuste vahendusel
  • liidestamist väliste süsteemidega rakendusliidese API vahendusel (Geoarhiivi või teiste kolmanda osapoolte rakendusega)

Tarkvara detaisemate võimaluste ja tutvutuse saamiseks