Geospatial OÜ on eesti erakapitalil 2005. aastal loodud ettevõte. Meie põhitegevusteks on

  • arendusprojektide juhtimine;
  • geoinfosüsteemide arendamine, hooldamine ja monitoorimine;
  • tehnovõrkude haldamisega seotud küsimuste lahendamine;
  • võrguandmete ruumiline planeerimine, ehitusdokumentatsiooni kontroll ja võrgu kirjeldamine;
  • maakasutuse seadustamine tehnovõrkude ja rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks;
  • ehitusloa taotlemiseks vajalike maaomanike nõusolekute vormistamine;
  • servituudilepingute sõlmimine maaomanikega tehnovõrkude ja -rajatiste omandiõiguse tagamiseks;
  • muude seadustest tulenevate lepingute ja kokkulepete sõlmimine tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks.

Pakume koostöös Soome ettevõttega KeyPro OY  GIS põhiseid võrguinfo haldamise süsteeme vee, telekommunikatsiooni, energia ja tänavavalgustusega tegelevatele ettevõtetele.

Ettevõtte peamisteks klientideks on tehnovõrkude omanikud, omavalitsused, planeerimis-, geodeesia-, projekteerimis- ja ehitusettevõtted.

Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes on tänaseks tegelenud valdkonnaga juba üle 10 aasta. Peamiseks eesmärgiks on saavutada klientide rahulolu lähenedes nende soovidele paindlikult ja professionaalselt.