Geospatial

Küsimused ja vastused

EVEL kontrolleri kasutajaks saate registreerida aadressil https://geotee.geospatial.ee/register. Registreeritud kasutaja aktiveeritakse EVEL kontroller peakasutaja poolt esimesel võimalusel.

Kontrolleri põhipaketi hinnastamise aluseks on ühe töö raames ehitatud torustike/kaablite kogupikkus. Väljavõte põhipaketi hindadest (registreeritud kasutaja näeb kõiki hindu)
Kontrolleri lisateenuste (3D-mudel, 3D andmed geojson formaadis, Emajõe csv, kasutaja jooniseid hoitakse süsteemis alles kogu lepingu perioodi jooksul) hinnastamine on väljatöötamisel ja hetkel saavad kõik soovijad lisateenuseid tasuta kasutada.

Meie ei sekku sellesse kuidas võrguettevõtjad töid tellivad. Hetkel on olemas mõlemad võimalused Geodeet kontrollib -> Edastab tulemused võrguettevõttele (Geodeet maksab), Geodeet saadab andmed võrguettevõtjale ja võrguettevõtja kontrollib (Võrguettevõte maksab).

Toru käänupunkti liigina hüdrandi puhul tuleb valida “Hüdrant” ja lisada mõõtmed mm

Tulevikus näeme, et süsteem peaks toimima nii, et “EVEL kontroller” rakendusest oleks võimalik esitada töö nii Tellijale kui ka omavalitsusele. Täna on probleem selles, et valdadel ja linnadel on erinevad süsteemid. Oleme omalt poolt valmis osapooltega arutama liidastamise võimalusi.

Väga hea küsimus. Saku-Maja nõudis teostusjoonistel lõplikku (katted taastatud) maapinna kõrgust. See on muidugi laiem küsimus ja vajab kindlasti täiendavat arutelu.

Fotod seostatakse sõlme tähisega. Koordinaat ei ole oluline. Sama faili raames ei tohi sõlme nimed korduda.

Väga hea küsimus. Vee-ettevõtjad peaksid kindlasti teavitama nõuetest ehitajaid ja ma arvan, et seda ka tehakse. Oleme näinud ka hankedokumente, kus on nõuded fotodele ja viited EVEL nõuetele. Probleem võib olla ka ehitaja ja geodeedi vahelises suhtluses, kus hanke tingimused ei liigu õigel ajal geodeedini. Geodeedid peaksid enne hinnapakkumist alati küsima, millistele nõuetele peab töö vastama.

Jah kaevude läbimõõdud peavad olema millimeetrites

Jah, see on jama. Seda punkti tuleks MKM nõuetes muuta nii, et kaevude läbimõõdud peavad olema millimeetrites. 90% kaevudest võib käsitleda ka vertikaalse torustikuna ja sellisel puhul kehtib §34p3 torustiku läbimõõdu puhul millimeetrid;

Microstationi lisa saamiseks pöörduda andres@geospatial.ee,  Autocad-i lisa saamiseks pöörduda valdar@reib.ee

Alates DN100 on tegemist siibriga, väiksemate torude puhul reeglina maakraanid (erandina ka väiksemad siibrid kaevus)

Geodeedi töö kindlasti ei suurene mitmekordselt. Kasutades õigeid vahendeid see isegi väheneb. Kindlasti väheneb vee-ettevõtja töö mitmekordselt. EVEL kontrolliteenus on tasuline ja saate teenuse hinna lisada töö hinnale pakkumise tegemise ajal.

Iga kasutaja näeb ainult neid faile mida ta on kontrollinud ja ka neid faile mis on talle teise kasutaja poolt edastatud! Andmevahetuse saab panna toimima ka erinevate CAD programmide vahel.

Atribuutandmeid näeb ka ilma lisatarkvarata käsuga XDLIST. Nende andmete lugemine ei ole väga mugav ja sellega seoses on loodud tasuta rakendus, millega saavad AutoCadi/ZwCad-i kasutajad andmeid lihtsalt vaadata. Kui Te soovite, siis saate seda programmi katsetada siis saate selle allalaadida siit. Programm tuleb esmalt käsu “netload” abil cad mällu lugeda. Vastavalt siis AutoCAD keskkonnas “VT_TorustikKlientAutoCAD.dll” või Zwcad keskkonnas “VT_TorustikKlientZwcad.dll”. Programm käivitub peale sisse lugemist käsu “VTTorustikKlient” abil. Kui kasutaja soovib, siis võib ta selle cadi installida, seda siis käsu “VTTorustikKlientInstall” abil. Käsk “VTTorustikKlientUnInstall” eemaldab selle cadist. PS! See töötab AutoCAD ja Zwcad pro tarkvarades, AutoCAD LT-s see ei tööta.