Geospatial

AS Gaasivõrk nõuetele vastava ehitusdokumentatsiooni kontrollsüsteem on loodud gaasivõrkude teostusjoonistele 22.04.2016 kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuete ja AS Gaasivõrk poolt väljatöötatud täpsustavate andmesisu ja 3D nõuete kontrollimiseks.

Tutvu kasutusjuhendiga

Sisene Gaasivõrk kontroller rakendusse

Millist lisaväärtust loob Gaasivõrk kontroller?

 1. Usaldusväärsed võrguandmed
  • Automaatne joonise elementide kontroll
  • Automaatne elementide andmesisu kontroll
  • Detailsed ja masinloetavad vigade raportid (.xlsx ja xml formaadis)
  • Kvaliteediraport koos mahtude ja materjalidega
  • Masinloetavad 3D andmed
 2. Kuni 30 korda väiksem ajakulu tööde kontrollimisel ja vastuvõtmisele
  • 20 – 30 tundi -> 0.5-2 tundi
 3. Tööde sisulise kontrolli teostamise võimalus veebikaardil ilma CAD vahendeid kasutamata
  • Kontrollida tööd objektil kasutades tahvelarvutit
  • Olulise info koos vaatamine veebikaardil (elementid, andmed, vead)
  • Otsing – objektiliikide, sõlmetähiste ja veakirjelduste alusel
 4. Kiire, lihtne ja mugav keskkond nõuetele vastavate tööde vastuvõtmiseks
  • Koostöö geodeedi ja tellija vahel
  • Töö tagasilükkamine koos märkuste esitamise võimalusega
  • Ülevaade vastuvõetud/tagasilükatud töödest
 5. Laiendatud võimalused tellijale
  • Andmete kontroll 3D mudelis
  • Gaasivõrkude andmemudelile vastavad 3D andmed Tellija GIS süsteemi laadimiseks (GeoJSON avatud andmeformaadis)
  • Tööd säilitatakse tellija töölaual kogu lepinguperioodi jooksul + 12 kuud lepingu lõpetamisest


Teeme teostusdokumentatsiooni kontrollimise ja vastuvõtmise kiireks ning lihtsaks!

Gaasivõrk teostusjooniste vigade kontroll 2D kaardil

Gaasivõrk teostusjooniste vigade kontroll 3D kaardil

 

Võta meiega ühendust!