Geospatial

Oleme välja töötamas mobiilset Geoinfosüsteemi rakendust, mis võimaldab välitöötajatel lihtsalt ja mugavalt juurde pääseda vajalikele andmetele.

Tavaliselt on väljas kogutud info paberil ja selle töötlemiseks on vaja kulutada lisaressursse, et info süsteemidesse talletada. Samas ei ole ka väli- ja järelvalvetöötajatel võimalik vajalikku infot kiiresti kätte saada ja kasutada. Tavaline on olukord, kus välitöötajad suhtlevad info saamiseks ja olukorra selgitamiseks telefoni teel töötajatega, kellel on võimalus kasutada infosüsteemi.

Selleks, et tagada võimalikult kiire ja operatiivne informatsiooni vahetamine, talletamine ja jälgimine, on vaja tuua välitöötajad lihtsate ja mugavate vahenditega ettevõtte infosüsteemi kasutajateks.

Loodav rakendus võimaldab saada vajalikku infot, salvestada/muuta protsessides ettenähtud infot, hallata tööülesandeid, lisada fotosid jne.

Võta meiega ühendust!