Geospatial

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid andmepõhiseid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid.

Ajakohaseid geodeetilisi andmeid vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Vaata lühivideot 

Koondplaani veebirakenduse eesmärk on koostada erinevatest geodeetilistest töödest (geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan) minimaalse andmehalduri poolse sekkumisega informatiivne ja usaldusväärne detailne andmebaas (koondkaart), mis võimaldab teha väljavõtteid dwg, dgn, shp vormingutes ja jagada pilti WMS/WMTS teenuse vahendusel. Rakendust on võimalik liidestada kolmandate osapoolte rakendustega

Koondplaani koostamine käsitööna on liialt ressursimahukas, mistõttu oleme teinud automatiseeritud geodeetilise koondplaani koostamise kiireks ning lihtsaks.

Andmehalduril ei ole tarvis õppida keerulist AutoCadi või MicroStationi tarkvara. Meie loodud süsteem on sama lihtne, kui surfata Google mapsis:)

Automatiseeritud koondplaani haldamise eelduseks on see, et andmed vastaksid  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

Koondplaani detailsus on konfigureeritav vastavalt MKM nõuetes toodud esitlusmudelile

Andmed koondplaani rakenduses

 

Koondplaani rakenduse põhifunktsionaalsus võimaldab:

 • importida MKM nõuetele vastavaid AutoCadi ja MicroStationi vormingus tehtud geoaluseid ja teostusjooniseid
 • korrigeerida laadimistöö piiri, elemente ja nende omadusi
 • rakendada andmemuudatuste sisseviimiseks erinevaid automaatseid laadimise strateegiaidAndmete muutmise strateegiad koondplaan rakenduses
 • enne koondplaani muutmist vaadata eelvaadet, kus on selgelt eristatud kustutavad, muudetavad ja muutmata koondplaani elemendid ning uued lisanduvad elemendidAndmete võrdlemine koondplaani rakenduse eelvaates
 • kanda sobivad muudatused kesksesse andmebaasi ehk koondplaanile
  Muudatuste kokkuvõte koondplaani rakenduses
 • eksportida koondplaani andmeid piirkonna ja kihtide valiku alusel DWG, DGN, SHAPE andmevormingutesse. Kasutajal on võimalik elemendile klikates saada infot töö kohta, millelt element on laetud. Eksporditud andmed vastavad MKM nõuetele
 • jagada infot WMS/WMTS/WFS teenuste vahendusel. Teenus pakub detailsust, mis loob väärtust.Koondplaani WMTS teenus pakub detailsusust, mis loob väärtust
 • liidestamist väliste süsteemidega rakendusliidese API vahendusel (Geoarhiivi või teiste kolmanda osapoolte rakendusega)

 

Miks valida Geospatial OÜ loodud rakendust “Koondplaan”?

 • Usaldatud süsteem omavalitsustes (Tallinna linn, Viimsi vald, Saku vald, Tartu linn, Tartu vald,  Elva vald … )
 • Süstematiseeritud ajakohane geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid
 • Veebipõhine geodeetiliste andmete andmehaldusplatvorm täisteenusena
 • Lihtne ja kiire geodeetiliste andmete kontrollimine, haldamine ilma CAD tarkvaradeta
 • Samaaegne andmete muutmine mitme kasutaja poolt
 • Tagatud turvaline juurdepääs (ID-kaart, Mobiil ID, SmartID) ja igapäevane andmete varundamine
 • Aktuaalsete geodeetiliste andmete kasutamise võimalus erinevate osapoolte süsteemides WMTS/TMS teenustena
 • MKM nõuetele vastavad andmete väljavõtted erinevatesse formaatidesse koos andmesisuga (DWG, DGN, SHP)
 • Integreeritud töövoog Geoarhiivi rakendusega
 • Integreeritud töövoog SPOKU taotluste menetlemise süsteemiga
 • Integreeritud Viimsi Valla avalike andmete lahendusega VAAL 
 • Liidestamise võimalus (tänavavalgustuse, sademevee ja teiste GIS süsteemidega)

Tarkvara detaisemate võimaluste ja tutvustuse saamiseks

 

Võta meiega ühendust!