Geospatial

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid.

Ajakohaseid geodeetilisi andmeid vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Vaata lühivideot 

Koondplaani veebirakenduse eesmärk on koostada erinevatest geodeetilistest töödest (geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan) minimaalse andmehalduri poolse sekkumisega informatiivne ja usaldusväärne detailne andmebaas (koondkaart), mis võimaldab teha väljavõtteid dwg, dgn, shp vormingutes ja jagada pilti WMS/WMTS teenuse vahendusel. Rakendust on võimalik liidestada  kolmandate osapoolte rakendustega

Koondplaani koostamine käsitööna on liialt ressursimahukas, mistõttu oleme teinud automatiseeritud geodeetilise koondplaani koostamise kiireks ning lihtsaks.

Andmehalduril ei ole tarvis õppida keerulist AutoCadi või MicroStationi tarkvara. Meie loodud süsteem on sama lihtne, kui surfata Google mapsis:)

Automatiseeritud koondplaani haldamise eelduseks on see, et andmed vastaksid  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

Koondplaani detailsus on konfigureeritav vastavalt MKM nõuetes toodud esitlusmudelile

 

Koondplaani rakenduse põhifunktsionaalsus võimaldab:

 • importida MKM nõuetele vastavaid AutoCadi ja MicroStationi vormingus tehtud geoaluseid ja teostusjooniseid
 • korrigeerida laadimistöö piiri, elemente ja nende omadusi
 • rakendada andmemuudatuste sisseviimiseks erinevaid automaatseid laadimise strateegiaid

 • enne koondplaani muutmist vaadata eelvaadet, kus on selgelt eristatud kustutavad, muudetavad ja muutmata koondplaani elemendid ning uued lisanduvad elemendid

 • kanda sobivad muudatused koondplaanile

 • eksportida koondplaani andmeid piirkonna ja kihtide valiku alusel DWG, DGN, SHAPE andmevormingutesse
 • jagada infot WMS/WMTS/WFS teenuste vahendusel
 • liidestamist väliste süsteemidega rakendusliidese API vahendusel (Geoarhiivi või teiste kolmanda osapoolte rakendusega)

 

Miks valida Geospatial OÜ loodud rakendust “Koondplaan”?

 • Veebipõhine geodeetiliste andmete andmehaldusplatvorm täisteenusena
 • Täielikult integreeritud töövoog Geoarhiivi rakendusega
 • Täielikult integreeritud töövoog SPOKU taotluste menetlemise süsteemiga
 • Lihtne ja kiire geodeetiliste andmete haldamine ilma CAD tarkvaradeta
 • Samaaegne andmete muutmine mitme kasutaja poolt
 • Lihtne ja kiire geodeetiliste andmete kontrollimine ja haldamine ilma CAD tarkvaradeta
 • MKM nõuetele vastavad andmete väljavõtted erinevatesse formaatidesse (DWG, DGN, SHP)
 • Aktuaalsete geodeetiliste andmete kasutamise võimalus erinevate osapoolte süsteemides WMTS/TMS jt teenustena
 • Liidestamise võimalus (tänavavalgustuse, sademevee vm süsteemidega)
 • tagatud turvaline juurdepääs ja igapäevane andmete varundamine

Tarkvara detaisemate võimaluste ja tutvustuse saamiseks

Võta meiega ühendust!