Geospatial

MKM kontrollsüsteem on loodud teostusjooniste ja geodeetiliste alusplaanide 22.04.2016 kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Rakendust  on võimalik kasutada veebirakendusena või liidestada erinevate infosüsteemidega. Rakenduse kasutamine on tasuline ja hind sõltub teenuselepingu (mahust ja teenuse taseme) tingimustest.

Sisene MKM kontrolli rakendusse

MKM kontrollirakenduse üldine funktsionaalsus

Kontrolli liigid

 • Elementide kontroll – kontrollitakse elemendi omaduste (kihi nimi, elemendi nimi, elemendi geomeetria, koordinaatsüsteem) kombinatsiooni vastavust reaalsusmudelile.
 • Koordinaatsüsteemi kontroll – elemendid peavad olema riiklikus koordinaatsüsteemis;
 • Tööpiiri olemasolu kontroll – kas digitaalses joonises esitatud tööpiir vastab nõuetele;
  • mõõdistusala piir peab olema võimalikult täpne ja jälgima mõõdistuse ulatust
  • mõõdistusala piir peab olema joonestatud suletud murdjoonena
  • mõõdistusala piir ei tohi olla joonises  ülekattes teise mõõdistusala piiriga
  • sisemisest ja välimisest piirist tekitab süsteem auguga mõõdistusala ja lahustükkidest ühe multiala
 • Elementide geomeetria kattuvuse kontroll;
 • Geomeetria vastavus OGC standardile sh alla 0.01 m elementide tuvastamine;
 • Geoaluste värvide kontroll;
 • Teostusjoonise värvide kontroll;
 • Teostusjoonises teostusmõõdistatavate elementide kontroll;
 • Joonis ei vasta nõuetele, kui teostusmõõdistatavaid elemente ei leita


Lubatud elemenditüübid

NR Element Nimetus AutoCad’is Nimetus MicroStation’is
1 Sirglõik Line Line (Type 3)
2 Murdjoon Polyline, Lwpolyline Linestring (Type 4)/ Complex String (Type 12)
3 Sümbolelement Insert Cell Header (Type 2)
4 Tekst Text Text (Type 17)
5 Ellips Ellipse, Circle Ellipse (Type 15)
6 Suletud murdjoon Lwpolyline Shape (type 6), Complex Shape (Type 14)
7 Kaar Arc Arc (Type 16)

 

Toetatud formaadid

 • DGNV8
 • DWG2002-2018

Väljund

 • Kontrolliraport .txt vormingus
 • Vigade cad-fail sisendformaadis (.dwg või .dgn)

Teenusel põhineva lahenduse eeliseks on

 • Kontrollteenust on arendatud ja testitud aastast 2007
 • Lisame pidevalt uusi failiformaatide versioone
 • MKM nõuete muudatuste tugi
 • Teenus on koheselt kasutusvalmis
 • Rakendusliides (API)
 • Usaldatud süsteem omavalitsustes (Tallinna linn, Tartu linn, Narva linn, Tartu vald, Harku vald, Viimsi vald, Rae vald, Saku vald, Elva vald, Kambja vald …)

 

Võta meiega ühendust!