Geospatial

Oleme põhiliselt spetsialiseerunud geosüsteemide arendamisele ja kaardirakenduste loomisele. Geosüsteemide all peame eelkõike silmas CAD ja GIS süsteeme. Samas tegeleme ka teiste süsteemide ja registrite arendamisega.
Meie põhieesmärgiks on mõista klientide vajadusi ja pakkuda efektiivseid terviklahendusi.

Terviklahenduste pakkumine hõlmab endas lisaks arendustegevustele ka andmete korrastamist, andmetöötlust, andmete importi cad süsteemidest geoinfosüsteemidesse ja vastupidi, integratsioone ettevõttes kasutusel olevate finants- , kliendi- ja muude süsteemidega ning rakenduste loomist – seda nii desktop-, veebi- kui ka mobiilsete lahenduste näol.

Põhilised tarkvaraarendusega seotud teenused:

 • projektijuhtimine
 • olemasoleva olukorra kirjeldamine
 • süsteemi arhitektuur
 • analüüs
 • programmeerimine (Autocad Lisp, MicroStation mdl, Html, JavaScript, Python, Php, Java, Perl, C)
 • süsteemide integratsioon (CAD/GIS integratsioon olemasolevate süsteemidega)
 • ruumiandmete kvaliteedi automatiseeritud kontrollimine
 • cad-failide automatiseeritud laadimine andmebaasi
 • testimine
 • juurutamine

Tarkvara platvormid:

 • AutoCad
 • MicroStation
 • FME
 • Qgis
 • OpenLayers
 • jQuery
 • Node
 • React

Kaadriserverid

 • Mapserver
 • Geoserver
 • Qgis server

Andmebaasid:

 • Postgres/Postgis
 • Spatialite
 • Oracle

Failiformaadid:

 • dwg/dxf
 • dgn
 • shape
 • mid/mif
 • xml/gml

 

Võta meiega ühendust!