Geospatial

Ehitusdokumentatsiooni kvaliteet ja vastavus tegelikkusele on oluline kõikidele võrguvaldajatele.

Korrektne ehitusdokumentatsioon on aluseks andmete kvaliteedile ja hädavajalik integratsiooniprotsesside automatiseerimiseks ning võrgukirjelduse optimeerimiseks.

Ehitusdokumentatsiooni kontrollimise põhilised teenused

  • Ehitusdokumentatsiooni kontrollimine vastavalt tellija poolt esitatud nõuetele
  • Teostusdokumentatsiooni ja skeemide vastavuse kontroll
  • Maakasutuse teostusjoonistele vastavuse kontroll
  • Vajadusel pisteline välikontroll ja kontrollmõõdistamiste tellimine

Võta meiega ühendust!