Geospatial

Projektijuhtimise eesmärgiks on tagada projekti ressursside kasutatamine kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil.

Hea projektijuht oskab planeerida tegevusi ja ressursside kasutamist, seada eesmärke ja motiveerida töögrupi liikmeid.

Kui teil puudub vastava töökogemusega inimene ja uue töökoha loomine pole otstarbekas, siis võib kasutada projektijuhtimise teenust.

Projektijuhtimise teenuse hulka kuulub

  • projekti plaani koostamine
  • projekti kohta käiva informatsiooni haldamine ja selle vahendamine
  • projekti tööde ja ajagraafiku jälgimine
  • projekti dokumentatsiooni koostamine

Võta meiega ühendust!