Geospatial

Ruumianalüüs on vajalik paremate otsuste tegemiseks, analüüsides andmeid, arvestades nende ruumiga seotud iseloomu.

Ruumianalüüs võimaldab anda vastuseid küsimustele

  • Millised objektid jäävad mingi teise nähtuse mõjupiirkonda?
  • Millised võivad olla ühe või teise sündmuse tagajärjed objektidele sõltuvalt nende kaugusest sündmusest või sündmuse intensiivsusest?
  • Kuidas jõuda lühema aja/väiksema kuluga ühest asukohast teise?


Ruumianalüüs on abiks

  • liikuvusandmete hindamisel
  • keskkonnamõjude hindamisel
  • logistika ülesannete lahendamisel
  • planeeringute koostamisel
  • rahvastikuga seotud probleemide tuvastamisel ja lahendamisel
  • kriisiolukordade ennetamisel ja lahendamisel

Võta meiega ühendust!