Geospatial

Pakume teenusena ruumiandmete korrastamist. Oleme erinevatel eesmärkidel korrastanud tuhandeid AutoCadi ja MicroStationi faile. Töötleme andmeid nii Maa-ameti kitsenduste kaardi kui ka uue PARI süsteemi tarbeks.

Ruumilise informatsiooniga seotud tegevused:

  • ruumiandmete süsteemne kontrollimine ja konverteerimine
  • ruumiandmete korrastamine
  • korrastatud ja süstematiseeritud info laadimine andmebaasi objektideks
  • tehnovõrkude andmehaldus

 

Informatsiooni töötlemine ja kandmine Maa-ameti kitsenduste kaardile

  • Tehnovõrgu andmete teisendamine kitsendusi põhjustavateks objektideks (KPO) ja kandmine Maa-ameti kitsenduste kaardile
  • Teostusjoonise andmete teisendamine (KPO) objektideks ja kandmine Maa-ameti kitsenduste kaardile
  • Andmete teisendamine kitsenduse mõjualadeks (KMA) ja kandmine Maa-ameti kitsenduste kaardile

 

Informatsiooni töötlemine ja kandmine Maa-ameti PARI infosüsteemi

  • Piiratud asjaõiguste ruumiandmete töötlemine ja sisestamine Maa-ameti PARI infosüsteemi
  • Sundvalduste ruumiandmete töötlemine ja sisestamine Maa-ameti PARI infosüsteemi
  • Alates 1. veebruarist 2024 tuleb piiratud asjaõiguste kohta kinnistusosakonnale esitada koos notari juures sõlmitava kokkuleppega viide kandega seotud ruumiandmetele maakatastris, st enne notari juurde minekut on vajalik märkida PARI kaardile soovitud maatüki kasutusala ning edastada notarile unikaalne ruumiandmete tunnus. Rohkem infot saab lugeda maakatastri  lehelt https://kataster.ee/uudised/avatud-uus-katastri-teenus-piiratud-asjaoiguste-ruumiandmete-infosusteem-pari, kus uuenduse olemust selgitatakse

 

Teeme ruumiandmete töötlemise ja esitamise erinevatesse registritesse kiireks ning lihtsaks! 

 

 

Võta meiega ühendust!