EVEL Kontroller

EVEL nõuetele vastava ehitusdokumentatsiooni kontrollsüsteem on loodud vee- ja kanalisatsiooni teostusjoonistele 22.04.2016 kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuete ja Eesti vee-ettevõtete liidu poolt väljatöötatud täpsustavate nõuete kontrollimiseks.

Sisene EVEL kontroller rakendusse

Millist lisaväärtust loob EVEL kontroller vee-ettevõtjale?

 1. Usaldusväärsed võrguandmed
  • Automaatne joonise elementide, fotode ja skeemide ristkontroll
  • Automaatne elementide andmesisu kontroll
  • Detailsed ja masinloetavad vigade raportid (.xlsx ja xml formaadis)
  • Kvaliteediraport koos mahtude ja materjalidega
 2. Kuni 30 korda väiksem ajakulu tööde kontrollimisel ja vastuvõtmisele
  • 20 – 30 tundi -> 0.5-2 tundi
 3. Tööde sisulise kontrolli teostamise võimalus veebikaardil ilma CAD vahendeid kasutamata
  • Kontrollida tööd objektil kasutades tahvelarvutit
  • Olulise info koos vaatamine veebikaardil (elementide andmed, fotod, skeemid, vead)
  • Otsing - kaevude, sõlmetähiste ja veakirjelduste alusel
 4. Kiire, lihtne ja mugav keskkond nõuetele vastavate tööde vastuvõtmiseks
  • Koostöö geodeedi, ehitaja ja vee-ettevõtja vahel
  • Töö tagasilükkamine koos märkuste esitamise võimalusega
  • Ülevaade vastuvõetud/tagasilükatud töödest
 5. Kuutasupõhised lisateenused
  • EVEL mudelile vastavad GIS laadimisfailid (GeoJSON avatud andmeformaadis)
  • Tööd säilitatakse kogu lepinguperioodi jooksul + 12 kuud lepingu lõpetamisest

Teeme teostusdokumentatsiooni kontrollimise ja vastuvõtmise kiireks ning lihtsaks!