Koondplaan

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid. 

Ajakohaseid geodeetilisi andmeid vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Vaata lühivideot 

EVEL Kontroller

EVEL nõuetele vastava ehitusdokumentatsiooni kontrollsüsteem on loodud vee- ja kanalisatsiooni teostusjoonistele 22.04.2016 kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuete ja Eesti vee-ettevõtete liidu poolt väljatöötatud täpsustavate nõuete kontrollimiseks.
  Tutvu kasutusjuhendiga     Kvaliteediraporti näidis 

Dokumentatsiooni vormistamine (KKK)  Koolitusvideo 14.12.2021

Sisene EVEL kontroller rakendusse

MKM kontroller

MKM kontrollsüsteem on loodud teostusjooniste ja geodeetiliste alusplaanide 22.04.2016 kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

Sisene MKM kontrolli rakendusse

Võrguregister vee-ettevõttele

Kas sa arvad, et on raske hallata vee- ja kanalisatsioonivõrgu informatsiooni?
Kas sinu võrguandmed on ajakohased? 
Kas pääsed oma võrguinformatsioonile kergesti ligi?

Võrguregister sideettevõttele

Kas leiad, et telekomi võrgu haldamine on tülikas?
Kas tunned puudust kaasaegsest võimalusest võrku planeerida?
Kas pead võrguinfot uuendama rohkem kui ühes kohas?
 

Võrguregister elektriettevõttele

Kas sul on ajakohane informatsioon võrguobjektide kohta?
Kas saad kergelt ja kiiresti jagada võrguinfot ettevõtte sees ja väliste partneritega?
Kas tänane GIS lahendus võimaldab integreerida reaalaja andmeid sinu võrgu kohta?

Võrguregister tänavavalgustuse ettevõttele

Kas saad majandada võrku lihtsalt?
Kas sul on paindlik viis, kuidas jagada võrguinfot oma koostööpartneritega?

 

Geoarhiiv

Kas digitaalplaanide haldamine on tüütu ja ebamugav?  Geoarhiivi rakendus on suurepärane abivahend teostusjooniste, geoaluste, projektide ja kasutusala plaanide arhiveerimiseks ning haldamiseks.

 

GIS mobiilis

Oleme välja töötamas mobiilset Geoinfosüsteemi rakendust, mis võimaldab välitöötajatel lihtsalt ja mugavalt juurde pääseda vajalikele andmetele.
 

Sideprojektide ja kasutusalade kontroll

Rakendus on mõeldud sideprojektide ja kasutusalade vormistuse kontrollimiseks

Sisene sideprojektide ja kasutusalade kontrolli rakendusse

Failide teisendaja

Digitaalplaanide teisendamise rakendus on mõeldud MKM-nõuetele vastavate AutoCadi jooniste (DWG) teisendamiseks MicroStationi (DGN) formaati ja MicroStationi jooniste teisendamiseks AutoCadi formaati. Digitaalplaanide teisendamise rakendus töötab veebirakendusena. Rakenduse kasutamine on tasuline.

Sisene digitaalplaaanide teisendamise rakendusse.