Telekommunikatsiooni välisvõrkude projekteerimine

Kas vajad telekommunikatsiooni välisvõrgu projektlahendust?

Kas vajad eramusse/kortermajja/kontorisse kiire interneti püsiühendust? 

CAD/GIS arendus

Oleme põhiliselt spetsialiseerunud geosüsteemide arendamisele ja kaardirakenduste loomisele. Geosüsteemide all peame eelkõike silmas CAD ja GIS süsteeme. Samas tegeleme ka teiste süsteemide ja registrite arendamisega.
Meie põhieesmärgiks on mõista klientide vajadusi ja pakkuda efektiivseid terviklahendusi.

Maakasutuse seadustamine

Ehitusprojekti läbiviimise lahutamatuks osaks on isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine. Selleks, et projekteeritud tehnorajatiste ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine sujuks tõrgeteta, on vaja õigeaegselt sõlmida maa kasutusõiguse lepingud.
 

Tehnovõrkude planeerimine

Tehnovõrkude geomeetrilisel planeerimisel on väga palju eeliseid. Pakume planeerimist teenusena, kuid võime pakkuda ka planeerimiseks sobivat tarkvaralahendust QGIS tarkvara baasil.

Ruumiandmete korrastamine

Pakume teenusena ruumiandmete korrastamist. Oleme erinevatel eesmärkidel korrastanud tuhandeid AutoCadi ja Microstationi faile.

Ruumianalüüs

Ruumianalüüs on vajalik paremate otsuste tegemiseks, analüüsides andmeid, arvestades nende ruumiga seotud iseloomu.

Ehitusdokumentatsiooni kontrollimine

Ehitusdokumentatsiooni kvaliteet ja vastavus tegelikkusele on oluline kõikidele võrguvaldajatele.
 

Projekti juhtimine

Projektijuhtimise eesmärgiks on tagada projekti ressursside kasutatamine kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil.

Tugiteenused

Pakume tarkvara hooldus- ja haldusteenuseid nii meie poolt loodud süsteemidele kui ka mitmetele vabavaralistele süsteemidele.