Geospatial

koondplaan-geodeetiliste andmete andmebaas

Koondplaan

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid andmepõhiseid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid.

Ajakohaseid geodeetilisi andmeid vajavad oma igapäevases töös nii omavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud kui ka geodeetiliste andmetega tegelevad ettevõtted.

Vaata lühivideot 

Loe edasi »

Võrguregister vee-ettevõttele

Kas sa arvad, et on raske hallata vee- ja kanalisatsioonivõrgu informatsiooni?
Kas sinu võrguandmed on ajakohased?
Kas pääsed oma võrguinformatsioonile kergesti ligi?

Loe edasi »

Võrguregister sideettevõttele

Kas leiad, et telekomi võrgu haldamine on tülikas?
Kas tunned puudust kaasaegsest võimalusest võrku planeerida?
Kas pead võrguinfot uuendama rohkem kui ühes kohas?

Loe edasi »

Võrguregister elektriettevõttele

Kas sul on ajakohane informatsioon võrguobjektide kohta?
Kas saad kergelt ja kiiresti jagada võrguinfot ettevõtte sees ja väliste partneritega?
Kas tänane GIS lahendus võimaldab integreerida reaalaja andmeid sinu võrgu kohta?

Loe edasi »

Võrguregister tänavavalgustuse ettevõttele

Kas saad majandada võrku lihtsalt?
Kas sul on paindlik viis, kuidas jagada võrguinfot oma koostööpartneritega?

Loe edasi »

Geoarhiiv

Kas digitaalplaanide haldamine on tüütu ja ebamugav? Geoarhiivi rakendus on suurepärane abivahend teostusjooniste, geoaluste, projektide ja kasutusala plaanide arhiveerimiseks ning haldamiseks.

Loe edasi »

GIS mobiilis

Oleme välja töötamas mobiilset Geoinfosüsteemi rakendust, mis võimaldab välitöötajatel lihtsalt ja mugavalt juurde pääseda vajalikele andmetele.

Loe edasi »

Failide teisendaja

Digitaalplaanide teisendamise rakendus on mõeldud MKM-nõuetele vastavate AutoCadi jooniste (DWG) teisendamiseks MicroStationi (DGN) formaati ja MicroStationi jooniste teisendamiseks AutoCadi formaati. Digitaalplaanide teisendamise rakendus töötab veebirakendusena. Rakenduse kasutamine on tasuline.

Sisene digitaalplaaanide teisendamise rakendusse.

Loe edasi »

Ruumiandmete korrastamine

Ruumiandmete korrastamine

Pakume teenusena ruumiandmete korrastamist. Oleme erinevatel eesmärkidel korrastanud tuhandeid AutoCadi ja MicroStationi faile. Töötleme andmeid nii Maa-ameti kitsenduste kaardi kui ka uue PARI süsteemi tarbeks.

Loe edasi »

Maakasutuse seadustamine

Ehitusprojekti läbiviimise lahutamatuks osaks on isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine. Selleks, et projekteeritud tehnorajatiste ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine sujuks tõrgeteta, on vaja õigeaegselt sõlmida maa kasutusõiguse lepingud.

Loe edasi »

CAD/GIS arendus

Oleme põhiliselt spetsialiseerunud geosüsteemide arendamisele ja kaardirakenduste loomisele. Geosüsteemide all peame eelkõike silmas CAD ja GIS süsteeme. Samas tegeleme ka teiste süsteemide ja registrite arendamisega.
Meie põhieesmärgiks on mõista klientide vajadusi ja pakkuda efektiivseid terviklahendusi.

Loe edasi »

Tehnovõrkude planeerimine

Tehnovõrkude geomeetrilisel planeerimisel on väga palju eeliseid. Pakume planeerimist teenusena, kuid võime pakkuda ka planeerimiseks sobivat tarkvaralahendust QGIS tarkvara baasil.

Loe edasi »

Ruumianalüüs

Ruumianalüüs on vajalik paremate otsuste tegemiseks, analüüsides andmeid, arvestades nende ruumiga seotud iseloomu.

Loe edasi »

Ehitusdokumentatsiooni kontrollimine

Ehitusdokumentatsiooni kvaliteet ja vastavus tegelikkusele on oluline kõikidele võrguvaldajatele.

Loe edasi »

Projekti juhtimine

Projektijuhtimise eesmärgiks on tagada projekti ressursside kasutatamine kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil.

Loe edasi »

Tugiteenused

Pakume tarkvara hooldus- ja haldusteenuseid nii meie poolt loodud süsteemidele kui ka mitmetele vabavaralistele süsteemidele.

Loe edasi »

CAD koolitused

Pakume MicroStationi ja Bentley Redline koolitusi ning konsultatsioone. Meie töötajad on tegelenud vastavate koolitustega üle kümne aasta. Koolituste kava on võimalik koostada vastavalt tellija soovidele ja vajadustele.

Loe edasi »

GIS koolitused

Pakume vabavaralise ja avatud lähtekoodiga QGIS platvormi koolitusi ja konsultatsioone. QGIS on väga võimas ja laialt levinud desktop lahendus, mille funktsionaalsus on hästi laiendatav Pythoni lisarakenduste abil.

Loe edasi »